Espai Gos BCN y la nueva normativa de Barcelona

 

Desde la Asociación el cisne negro voluntarios, estamos apoyando activamente el proyecto de Espai Gos Barcelona, luchando para conseguir una normativa justa para las personas con perros que viven en Barcelona, promoviendo una convivencia digna:

La Plataforma Espai Gos Barcelona és una Plataforma ciutadana que pretén defensar la convivència digna i justa de tots els veïns i veïnes de Barcelona, respectant les persones responsables d’animals com usuaris de ple dret dels espais públics de la ciutat i garantint que els animals i les persones que els acompanyin ho facin en les mateixes condicions que la resta de col·lectius de la ciutat.

El cisne negro voluntarios Espai Gos BCN (1)

Manifest

MANIFEST DE CONSTITUCIÓ DE LA PLATAFORMA “CIUTADANA ESPAI GOS BCN”

El present manifest té com objectiu recollir els motius que ens han empès a crear la Plataforma Ciutadana ‘Espai Gos Bcn’, així com els nostres objectius i intencions.

MOTIUS

1.- Una nova normativa de l’Ajuntament de Barcelona obligarà a portar els gossos lligats a tot arreu, excepte els llocs que es destinin per a tal ús.

2.- Per al bon compliment de la normativa, l’Ajuntament es compromet a:

  • Noves zones d’esbarjo reservades als animals, per incrementar els 103 espais que ja existeixen actualment i que ocupen una superfície de 30.000 m2. Fins arribar a 54.165m2.
  • Establiment d’espais compartits en hores determinades, com a mínim 1 per barri.
  • Creació del carnet de tinença cívica responsable. És una proposta del Col·legi de Veterinaris, i un model similar al que ja s’aplica a Ginebra. El carnet podria ser expedit per entitats i centres col·laboradors i la seva possessió permetria tenir el gos deslligat en els espais compartits, en les franges horàries que s’acordin.

3.- A Barcelona hi ha 89.357 gossos amb xip que hauran d’encabir-se en els 54,165m2, això representa 0,60m2 per gos i ciutadà/na.

4.- D’aquestes zones, només 24 seran de més de 700m2, a Barcelona hi ha 73 barris.

5.- La densitat (hab./km2) varia des de els 7.240 del districte de Sarrià/Sant Gervasi fins als 36.000 de l’Eixample.

INTENCIONS

1.- Com afectats directament per aquesta normativa, volem participar activament en la remodelació i construcció dels espais per gossos a Barcelona.

2.- Volem fer-nos presents en la tria dels espais compartits, tenint en compte la situació de cada Barri pel que fa a espai/densitat/gossos.

3.- Volem que es respecti el nostre dret com a ciutadans i ciutadanes d’utilitzar la ciutat tal i com ho fan d’altres col·lectius.

4.- Volem una justa repartició de l’espai i que no se’ns limiti a àrees insuficients o poc proporcionades.

OBJECTIUS

1.- Arribar a una entesa per que humans i gossos puguin conviure tal i com porten fent 15.000 anys.

2.- Gaudir de la companyia d’un ésser sense perjudici dels altres.

3.- Acabar amb els conflictes.

COM

1.- Tant sols des de l’educació és possible. Per això creiem que limitar a una cadena els gossos no solucionarà conflictes, al revés en crearà de nous.

2.- Limitar l’espai a un ésser que necessita córrer i socialitzar-se només contribuirà a intensificar els problemes.

3.- Voldríem poder proposar actuacions pedagògiques, per tal de que qui té gos es responsabilitzi i qui no en té deixi de demonitzar a tot un col·lectiu per culpa d’uns pocs individus que són presents a qualsevol col·lectiu, tingui gos, jugui a petanca, vagi en bicicleta o simplement passegi per la ciutat.

QUINES ACCIONS PORTAREM A TERME:

Totes les que estiguin a les nostres mans.

1.- Divulgar la necessitat i la importància de que els espais per gossos siguin suficients i adients.

2.- Buscar suports en tots aquells col·lectius que es sumin a la nostre causa.

3.- Promoure la recollida de signatures per tal de poder disposar d’espais adients a les nostres necessitats.

4.- Organitzar actuacions divulgatives i reivindicatives per tal de dur a terme les nostres reivindicacions.

El cisne negro voluntarios Espai Gos BCN (2)

Codi ètic: FONAMENTS ÈTICS I LÍNIA D’ ACTUACIÓ DE LA LATAFORMA

Forma parte de la campaña: #JoTambéSócBarcelona

Más información www.espaigosbcn.com

¡Comenta!

Comentarios